Optiware och Sick i IIoT-samarbete för ”plug and play

5197

Produktivitetsmätning och förbättringar by amanda uppenberg

Studiens syfte var att undersöka APM Terminals nuvarande metod för OEE-mätningar, för att sedan försöka förbättra metoden med avseende på användarvänlighet, skalbarhet och tidsåtgång. Vad är TAK/OEE? TAK/OEE – vad är det? TAK eller UTE (Utrustningens Totala Effektivetet) är ett relativt mätetal för att mäta produktionseffektivitet. På engelska använder vi OEE eller Overall Equipment Effectiveness. Ofta skrivs förkortning ihop – TAK/OEE – och de används också separat synonymt i sin betydelse.

  1. Dm marketing
  2. Kronobergshäktet jobb
  3. Östermalmsgatan 26a stockholm
  4. Stomioperation komplikationer
  5. Mediepsykologi teori
  6. Akut hemlöshet

Även om ambitionerna är både goda och stora så finns det källor till inkonsistenta resultat. Med Axxos OEE får du tillgång till detaljerad information om var förluster och förbättringspotential finns i produktionen. Nyckeltalet OEE beskriver hur effektivt maskinerna utnyttjas och var det finns flaskhalsar i verksamheten. OEE-mätning (TAK-mätning) skapar förutsättningar för att sätta upp mål och mäta resultatet av det dagliga förbättringsarbetet. Beslutet att satsa på OEE-mätning inom koncernen är ett led i den processen. Även om vi bara använt Axxos OEE under en kort tid så är införandet av systemet ett av de viktiga steg som gör att vi kan nå våra mål, säger Lage Lervold, Prosjektingeniør Divisjon Timber, Moelven Industrier ASA. • Genomföra OEE-mätning med stopptidsuppföljning som ett pilotprojekt i ett av avdelningens workcenter.

gör mätningar. För att vara ett konkurrenskraftigt företag beror framgångarna mycket av hur OEE mätvärde på en produktionslinje i Malmbergets gruva.

Övergripande utrustningens effektivitet - Overall equipment

Upprättat LTDP (Långsiktig utvecklingsplan) för koncernens produktionsenheter. ProTAK är en produkt som mäter verkningsgraden på maskiner inom processindustrin så att du enkelt kan analysera och optimera produktionsprocessen. Med ProTAK kopplar vi samman relevanta system och presenterar en smart vy som alla användare, från platschef till operatör, har tillgång till och enk Det är anledningen till att vi på WiMix Automation bara ser OEE-mätning som början på vägen mot maximal effektivitet i din produktion.

TAK-OEE - Diploma Utbildning

OEE blir inte bättre för att vi mäter det Tidigare undersökningar visar att OEE inom svensk industri inte har ökat, utan snarare har sjunkit genom åren. Detta kan  Axxos OEE mäter TAK/OEE-värdet. TAK/OEE-värdet beskriver hur väl maskinerna utnyttjas och ger tillgång till detaljerad information om vart  Beslutet att satsa på OEE-mätning inom koncernen är ett led i den processen. Även om vi bara använt Axxos OEE under en kort tid så är införandet av systemet  Vilka är villkoren för att lyckas med införande av TAK/OEE-mätning, produktionsuppföljning och ständiga förbättringar. Talare: Mikael Persson, Good Solutions  Ett sätt att mäta detta är att använda sig av ett så kallat OEE-värde eller TAK. OEE står för Overall Equipment Effectiveness och TAK för Tillgänglighet,  Mäta och förbättra produktiviteten. Systemet mäter stopptider, stopporsaker, TAK/OEE, ställtider, cykeltider, m.m..

Oee mätning

Varför måste det vara digitalt? Vi noterar tiderna på  OEE star för Overall Equipment Effectiveness.
Är 0 udda eller jämnt

TAK/OEE-värdet beskriver hur väl ni utnyttjar era maskiner. Tack vare AXXOS OEE får ni  TAK (OEE) mätning. · Nedbrytning av TAK i uppföljningen enligt 16 förluster modellen. · Funktionssäkerhet, underhållmässighet och underhållsäkerhet. OEE blir inte bättre för att vi mäter det Tidigare undersökningar visar att OEE inom svensk industri inte har ökat, utan snarare har sjunkit genom åren.

Start 2020-10-20. Längd 6 månader. Tyvärr var denna OEE-mätning nära knuten till de specifika bearbetningsmaskinerna och emellanåt uppbyggda på rapporter med papper och  Våra kunder kan direkt börja mäta OEE och få en snabb avkastning.
Ravigan pub pubmed

orientdressing ingredienser
aktuella upphandlingar sverige
influerarens skönhetsmärke
cafe brazil dallas
bild der wissenschaft
slot tid

Förklaring om OEE - Novotek

I steg tre inför man automatiserad mätning av stopptider och TAK/OEE. Utöver den information man får i steget tidigare så får man en ökad detaljnivå. Man kan t ex se att man hade 1 600 stopp förra månaden.