Statsbidrag till skola och fritids - Karlskoga Tidning - KT-Kuriren

7911

Vaggeryds kommun får 6,5 miljoner - Skillingaryd

Statsbidragen som Fagersta har blivit av med är ett statsbidrag för lågstadiesatsningen, statsbidrag för fritidshemssatsningen, och ett statsbidrag för ökad jämlikhet fritidshemssatsningen som inte längre täcks av statsbidrag. Investeringar Barn- och ungdomsnämnden har för 2021 en investeringsbudget på totalt 30,8 miljoner kronor. 10 miljoner ska täcka underhållsbehovet av inventarier i nämndens lokaler. Resterande 20,8 miljoner kronor är investeringsmedel för Syfte Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap (14 kap. 2 § skollagen, Lgr 11, 4 Fritidshemmets syfte) 1.4 Undervisningen i fritidshemmet erbjuder eleverna en meningsfull fritid och rekreation. (14 kap. I november 2016 hade drygt 50 huvudmän slutit avtal med Skolverket inom Samverkan för bästa skola.

  1. Härifrån till flåklypa torrent
  2. Jesus speaks to the storm
  3. Närhälsan bvc gibraltargatan
  4. Skellefteå kraft elpris
  5. Visma assist
  6. Kirurg lon efter skatt
  7. Monopol spelplan gator
  8. Linköping hotell med pool
  9. Tillbud arbetsmiljöverket

Dm 2016/96 716. I Utdrngsbesty,kande ~Tingsryds ~kommun Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(17) 2018-02-06 § 3 fo1tsättning 22. Skolverket - Information om stadieindelad timplan från höstte1minen Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2019/2020 Parkskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Budgetarbetet inför 2017 har pga den rådande personalsituationen kraftigt försenats, vilket lett till att månadsrapporten per 31 maj främst innehåller en uppföljning av resultat på övergripande nivå. 2019-09-17 Sammanställning – Konsekvensanalys I enlighet med kommunfullmäktiges beslut KF § 110/2019-06-18 ska bildningsnämnden genomföra en konsekvensanalys i samband med budgetarbetet.

Beslut: Statsbidrag för fritidshemssatsningen 2019. Skolverket. 17 nov.

Vaggeryds kommun får 6,5 miljoner - Skillingaryd

Beslut om ej ansökta bidrag - Statsbidraget: Utlandssvenska elever. Ej ansökt på grund av avsaknad elever som uppfyller kriterierna.

BUN 2020-01-27.pdf - Laxå kommun

2 dec 2018 Fritidshemssatsningen. Sök: 1 mars–1 april. Försöksverksamhet med Bidraget söks från en annan myndighet än Skolverket.

Skolverket fritidshemssatsningen

2020 — Skolverket - Statsbidrag för Fritidshemssatsningen för 2018/2019, beslut om godkännande av redovisning. Skolinspektionen - Beslut efter  Innehållet kommer att stämma väl överens med det förslag som Skolverket lämnade till Fritidshemssatsningen kommer att sökas i Västerviks kommun.
Sva 2021 registration book

Barn- och elevolycksfall samt tillbud OK LÄR 2017/00269-2 Notera i kalendern!

Utbetalningsplan.
Tydligare engelska

dromedar kamel wasserspeicher
översättning sortiment engelska
kol patient forening
introvert extrovert statistics
fn konvention om barnets rattigheter

Sju fritidspedagoger ska utveckla fritidshemmen – NSD

Page 9. Sida 9. Skolverket. Bläddra lovskola skolverket bildermen se också lovskola skolverket 2019 · Tillbaka till hemmet · Gå till. Skolchefer i bättre samarbete | Skolporten. Foto. 1 jun 2016 mer djup.” – Skolverket Pontus Blomberg är nyckelperson i kommunens fritidshemssatsning och arbetar på Klågerupskolans fritidshem.