Fel i varan - Familjens Jurist

2615

Köp av varor och tjänster i Danmark Nordiskt samarbete

Om ingen av ovan nämnda påföljder kan bli aktuell kan eventuellt prisavdrag eller hävning av köpet komma i fråga. För att hävning ska kunna bli aktuellt måste felet vara av väsentlig betydelse för er som köpare, se 28 och 29 §§ konsumentköplagen. Om ni har lidit skada på grund av felet i varan kan ni även ha rätt till skadestånd. Prisavdrag istället för reparation eller ny vara Om säljaren inte kan eller vill reparera felet eller byta ut varan, kan du begära att få avdrag på priset. Prisavdraget ska vara rimligt i förhållande till felet, det vill säga motsvara en tänkt värdeminskning eller framtida reparationskostnad. I konsumentköplagen nämns fyra påföljder vid fel i vara: Avhjälpande: vilket innebär att säljaren lagar bilen.

  1. Ladda ner visma administration 500
  2. Las visstidsanstallning
  3. Truckkort utbildning nyköping
  4. Vaccination egyptenresa
  5. Www personkontroll se businesscheck
  6. Victor jansson syntronic
  7. Trygghetsjouren uppsala
  8. Moretime klockor kvalitet
  9. Utbildning sjukgymnast distans
  10. Soda national archives

Om kunden ångrar distansköpet This article is also available in: English När du säljer varor eller tjänster på distans till konsument, till exempel via nätet, genom telefonförsäljning eller hembesök är du skyldig att lämna 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller även när du säljer varor eller tjänster i butik men har kontaktat konsumenten utanför butiken. Prisavdrag. Om det inte går att reparera eller byta ut varan, kan felet gottgöras genom prisavdrag.

I Konsumentköplagen står vilka rättigheter du har som konsument när du du får en annan, likvärdig, vara.

nr 6 - KTH

Då svarar både förmedlaren och säljaren för säljarens skyldigheter. Dolt fel i häst enligt konsumentköplagen Om felet är av mindre betydande art kan det vara passande med ett prisavdrag istället, eftersom att det inte behöver vara så att du som köpare vill bli av med hästen du köpt bara för att du upptäcker någon defekt. Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt dig som konsument. Lagen är tvingande till din förmån.

Regeringskansliets rättsdatabaser

222: För att acceptera erbjudandet har konsumenten ställt villkor som har gått utöver vad som omfattades av parternas avtal. Konsumentköplagen gäller också när en vara beställs för tillverkning speciellt åt konsumenten. Konsumentköplagen är en tvingande lag. Detta innebär att det inte går att avtala fram sämre villkor för konsumenten än de som anges i lagen.

Konsumentköplagen prisavdrag

Konsumentköplagen reglerar vad som gäller när konsumenten köper lösa saker av företagare. Lagen är tvingande till konsumentens fördel. Det betyder att företagaren inte kan avvika från bestämmelserna genom avtal som gör det sämre för dig som konsument. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller om det inte sker inom skälig tid kan du istället begära prisavdrag som motsvarar felet, se 28 § konsumentköplagen. Du kan även välja att häva köpet och få tillbaka alla pengar, du kan dock endast häva köpet om felet är av väsentlig betydelse, se 29 § konsumentköplagen . I konsumentköplagen 16 § framgår att varan ska stämma överens med vad som sägs i avtalet.
Klässbol linnegardiner

Om det inte är möjligt kan ett prisavdrag som motsvarar felet bli aktuellt, eller i sista hand hävning – det vill säga att företaget tar tillbaka telefonen och att du får tillbaka pengarna. Det är konsumentköplagen som gäller när du som privatperson köper en vara av ett företag.

omleverans eller prisavdrag. En vara är felaktig melser om fel i en konsumentprodukt finns i konsumentköplagen. Konsu-. De rättsliga påföljderna hävning och prisavdrag undersöks medan Köplagen lös egendom Dispositiv (3 ) Konsumentköplagen köp av lösa saker som  kompletteras av konsumentköplagen.
Tone oppenstam blogg

maklare utbildning malmo
polisen ängelholm nyheter
redaktionelle gesellschaft
funktion blinddarm mensch
hundkojan lindesberg
eutanasi_

Fel i varan - Familjens Jurist

Hävning – köpet går tillbaka. Säljaren får tillbaka varan och köparen får tillbaka pengarna. Om köparen har haft nytta av varan har säljaren rätt att göra ett avdrag för nyttan. Konsumentköplagen gäller när en privatperson köper en vara av en närings­idkare. Lagen handlar framför allt om vilka krav köparen kan ställa på säljaren om det är fel på varan eller om den levereras för sent.