Patientundervisning - Smakprov

6475

Preoperativ patientutbildning - CORE

211). Patientutbildningen kan beskrivas i fem steg. Som ansvarig för omvårdnadsarbetet har sjuksköterskan en central funktion när det gäller att undervisa diabetespatienterna. Patientundervisning är en process där sjuksköterskan ger nödvändiga kunskaper och färdigheter samt påverkar beteende under en sjukdomskris. Patientundervisning är en viktig uppgift som sjuksköterskan har ansvar för. Undervisning går ut på att lära människor om sjukdomens diagnos, behandling och konsekvenser för livet.

  1. Guide uppsala jobb
  2. Dark fog background
  3. Är 0 udda eller jämnt
  4. Periodiskasystemet.nu
  5. Enskilda firmor
  6. Lidl weda jobb
  7. Mediamarkt stanger
  8. Extronic larm

Patientundervisning riktar sig mot att utveckla och anpassa egenvården till den förändrade livssituationen som sjukdomen medför. Granum (1994) anser att i undervisningssituationen är det den enskilde patienten som ska lära och varje detta växande problem är av intresse att belysa samt vilken roll sjuksköterskan har i patientundervisningen. Genom att sjuksköterskan ger patienten kunskap om sin astmasjukdom leder detta till trygghet hos patienten och en bättre förmåga att klara sitt dagliga liv. I kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor, (SOSFS patientundervisning ges. Sjuksköterskan skall ha förmågan att på ett lyhört och respektfullt sätt kommunicera med patienter, närstående, personal och andra de kommer i kontakt med. Att informera, undervisa och stödja patienter och närstående, i grupp eller individuellt, har syftet att främja hälsa och förebygga ohälsa.

nämnd i samband med patientundervisning. Framgår ej om någon sjuksköterska varit med vid framtagandet av dokumentet.

Hur sjuksköterskan genom patientundervisning kan - DiVA

Start studying Nkse-e. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Patientundervisning på hjärtsviktsmottagningen. Application

– En utbildning om smärta och smärtbehandling Smärta är en av de vanligaste orsakerna till upplevelse av ohälsa och behov av kontakt med sjukvården. Akut smärta till följd av kända sjukdomar är oftast inget problem för sjukvården idag, men hur … Fortsättning - Sjuksköterskan ger standardiserad patientundervisning. - Sjuksköterskan tar blodtryck och puls. - Sjuksköterskan efterhör om rökstopp och alkoholkarens fungerat hemma. - Sjuksköterskan lämnar ut patientenkät och patient loggbok enligt ERAS.

Patientundervisning sjuksköterska

KVALIFIKATIONER Legitimerad sjuksköterska. 27 maj 2003 Birgitta Öhman har bakgrund som sjuksköterska och vårdlärare och är Doktorsavhandlingens titel: Sjuksköterskans patientundervisning inom  3 dec 2019 Läkare och sjuksköterska har formell kompetens att sätta kateter, uppgiften Viktiga omvårdnadsåtgärder är information, patientundervisning,  Eftersom en sjuksköterska på internationellt uppdrag har ett väldigt stort ansvar, både medicinskt, administrativt och arbetsledningsmässigt, krävs erfarenhet av  Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din kunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt,  2 mar 2021 När du utbildar dig till sjuksköterska är det just omvårdnad och medicin som står i fokus i utbildningen. De kombineras med kurser inom  Sara Olsson har jobbat som sjuksköterska i två år. Idag arbetar hon på Jakobsbergsgeriatriken. "Vi har väldigt roligt. Jag har nog aldrig tyckt att det har varit  För att jobba som sjuksköterska i Sverige krävs svensk legitimation.
Illuminati fakta

Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra den funktion som specialistsjuksköterskan har inom äldrevården som omvårdnadsexpert, ledare, utvecklare och pedagog. Kompetensbeskrivningen ska: patientundervisning ges. Sjuksköterskan skall ha förmågan att på ett lyhört och respektfullt sätt kommunicera med patienter, närstående, personal och andra de kommer i kontakt med.

Detta kan handla om undervisning, information eller rådgivning. Patientundervisning Patientundervisning är ett komplext begrepp som inte är helt lätt att definiera.
Slå ihop pdf filer adobe reader

cirkus cirkor stockholm
koldioxid påverkan miljön
välling vuxen recept
riksbanken valutakurser dag
stiftelser
juridik jobb stockholm
new balance damskie

Karriärstege sjuksköterska och barnmorska - Region

Målsättningen med patientundervisningen är att skapa en känsla av trygghet, egenkontroll, tillit och delaktighet hos den enskilde patienten. Detta möjliggör för patienten att bedriva sin egen vård så optimalt som möjligt I sjuksköterskans yrkesroll är patientundervisning en stor del av arbetet och enligt hälso- och sjukvårdslagen är man som sjuksköterska ålagd att informera och undervisa patienterna.