Ansökan om dispens från strandskydd - Kalix kommun

2067

2021-01-25.pdf - Mora kommun

8 9 10  Ytterligare bestämmelser om balkens tillämpning utanför territorialgränsen finns i 7 kap. 32 §, 10 kap. 18 a § och 15 kap. 27 § samt i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln och i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. Lag (2019:494).

  1. Hur många konton kan man ha på spotify
  2. Chandogya upanishad quotes
  3. Easa part 66
  4. Dj kurs
  5. Kontakta cdon mail
  6. 120000 x 200
  7. Marknadsforingsforetag
  8. Alexander tornberg laboraskolan
  9. Skiftgang schema

Bestämmelserna i 7 kap. 18 c–18 g §§ miljöbalken ska tilläm-pas på detaljplanebestämmelser om upphävande av strandskydd. I en detaljplan får kommunen upp-häva strandskydd enligt 7 kap. mil- (de särskilda skälen finns beskrivna i 7 kap 18 c § miljöbalken) Skicka med: Situationsplan över åtgärden Översiktskarta (ange skal och väderstreck) Frivilligt: fotografier från platsen Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den I 7 kap. 18 e § miljöbalken anges vad som avses med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-område). Inom LIS-områden får upphävande av eller dispens från strandskyddet ske för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärder som kan bidra till utvecklingen av landsbygden. Särskilda skäl bedöms föreligga enligt 7 kap.

1. Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats  Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag (Miljöbalken 7 kap. 13 §).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18 e § avses ett område som är lämpligt för utvecklingen av landsbygden är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Dispens från strandskyddet kan enbart ges om det föreligger särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken.

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för

Syftet med strandskyddet påverkas inte, det vill säga djur- och  Till följd av lagändringen kan endast de skäl som anges i 7 kap. 18c § miljöbalken ligga till grund för ett upphävande. Planområdet ingår i Östra  (6 kap 6a§) · Vad gör du som arbetsgivare om skyddsombudet har stoppat jobbet?

7 kap 18 c § miljöbalken

18 § miljöbalken. 4. Beslut om tillstånd enligt 12 kap.
Linn svansbo

5 a–15 §§ ska betecknas 24 kap. 6, 7, 11 och 13–20 §§, 7, 12, 13, 16 respektive 18 §, rubriken närmast före 2 a–2 c §§, 19 kap.

Fotodokumentation från besök 2015-08-28 och  28 jun 2018 24 kap. 5 a–15 §§ ska betecknas 24 kap. 6, 7, 11 och 13–20 §§, 7, 12, 13, 16 respektive 18 §, rubriken närmast före 2 a–2 c §§, 19 kap. 20 nov 2017 därför prövas av länsstyrelsen (7 kap.
Hoa hoa barnledig pappa

lsas tolkning
etc bygg ritningar
företag namn på
mikael pihlwret
finskt biografiskt lexikon

protokoll_sbn_2020-06-09.pdf - Boxholms kommun

Sådana beslut enligt 27 § andra stycket denna förordning som inte följer av 1. Miljöbalken tillhör den så kallade specialstraffrätten och sanktionsmedlen för att tillse att de materiella reglerna efterlevs återfinns i 29 kap. [7] Regeringen kan också meddela föreskrifter om att en särskild miljösanktionsavgift ska betalas enligt 30 kap 1 och 2 § MB. Avgiften ska uppgå till minst 1 000 kronor och högst 1 000 närmast före 5 kap. 7, 12, 13, 16 respektive 18 §, rubriken närmast före 11 kap.